ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: WZDW Poznań
  • Data ogłoszenia: 2015-06-12
  • Termin składania ofert: 2015-06-24 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert z dnia 24.06.2015r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacja o zawartej umowie

Inne informacje

Formularze edytowalne

Wytyczne Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305

Tabela Opracowań Projektowych

Mapa

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?