Mapa dróg wojewódzkich

Obsługa mapy:
– kliknięcie na warstwę danych oznaczoną szarym kolorem wyświetla warstwę na mapie, ponowne kliknięcie ją wyłącza.
– jeśli legenda lub lista warstw przesłaniają widok mapy można je ukryć poprzez naciśnięcie przycisku Legenda/Warstwy.
– kliknięcie przycisku z numerem drogi w liście Legenda i podświetla wybraną drogę oraz rozwija metrykę z dodatkowymi danymi o drodze.

Uwaga! Mogą istnieć rozbieżności pomiędzy pikietażem globalnym (kilometraż ewidencyjny drogi), a kilometrażem występującym w terenie.

Informujemy, że mapa przedstawia przebieg dróg zgodny z obowiązującym Zarządzeniem Nr 18 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 17 maja 2019 r. w sprawie nadania numerów drogom wojewódzkim.