ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

decyzje i umowy

DW160 Sowia Góra - Międzychód przed rozbudową

Otworzyliśmy oferty złożone w przetargu na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 160 na odcinku od Sowiej Góry do Międzychodu. Zadanie jest podzielone na dwa etapy, które będą realizowane jednocześnie.

  • I etap obejmuje odcinek o długości 6,8 km (od Sowiej Góry do Radgoszczy)
  • II etap – odcinek o długości 3,1 km (od Radgoszczy do mostu nad Zalewem Warty)

W przetargu złożono pięć ofert (trzy na I etap, dwie na II) na kwoty od 12,7 mln zł do 21,4 mln zł. Umowa z wykonawcą musi zostać podpisana w ciągu 90 dni od otwarcia ofert.

Podstawowy zakres tej inwestycji obejmuje m.in.:

  • wzmocnienie konstrukcji nawierzchni do obciążenia 115 kN/oś
  • poszerzenie jezdni
  • przebudowę skrzyżowań i oświetlenia
  • budowę ciągów pieszo-rowerowych i chodników (na brakujących odcinkach w II etapie)
  • budowę zatok autobusowych i postojowych, skarp, rowów, kanalizacji deszczowej
  • montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu (barier stalowych)
  • umocnienie poboczy.

To kontynuacja zadania rozłożonego na lata projektu rozbudowy drogi o łącznej długości 12,8 km.

mapa

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?