ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

rozpoczęcie prac

DW nr 306 w Buku

Wyczekiwana, unijna inwestycja rozpoczęta! Trwa rozbudowa odcinka o łącznej długości 12,3 km. Obecnie trwa korytowanie pod budowę ścieżki rowerowej i likwidowanie kolizji.

Do końca listopada teren w obu gminach zostanie przygotowany pod dalsze prace drogowe. Geodezyjnie wytyczono już cały zakres robót i niebawem rozpoczną się one w samym Buku, w okolicy przejazdu kolejowego.

Zakres prac obejmuje m.in.:

 • wzmocnienie i poszerzenie istniejącej konstrukcji nawierzchni
 • budowę chodników i ścieżek rowerowych
 • przebudowę i budowę przepustów, rowów, poboczy i zjazdów
 • przebudowę skrzyżowań z drogami publicznymi
 • budowę kanalizacji deszczowej
 • budowę elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, np. aktywnych znaków na wyspach
 • wykonanie oznakowania.

Odcinek o długości 3,7 km w Buku to jeden z dwóch etapów rozbudowy drogi nr 306 zaplanowanych do realizacji w latach 2021-2023. W najbliższych dniach roboty rozpoczną się również na odcinku o długości 8,6 km w granicach gminy Stęszew. To kontynuacja inwestycji rozpoczętej w 2017 r.

Odcinek w gminie Buk

 • Wykonawca: COLAS Polska Sp. z o.o.
 • Wartość zadania: 15 mln zł, w tym 12,1 mln zł udział UE i 0,6 mln zł z budżetu państwa.
 • Długość odcinka: 3,7 km.
 • Okres realizacji: 2021-2023.

Odcinek w gminie Stęszew

 • Wykonawca: COLAS Polska Sp. z o.o.
 • Wartość zadania: 25,6 mln zł, w tym 20,6 mln zł udział UE i 1,2 mln zł z budżetu państwa.
 • Długość odcinka: 8,6 km.
 • Okres realizacji: 2021-2023.
DW nr 306 w Buku DW nr 306 w Buku DW nr 306 w Buku DW nr 306 w Buku
DW nr 306 w Buku DW nr 306 w Buku DW nr 306 w Buku DW nr 306 w Buku

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?