ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

postęp prac

wizytacja

Radni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w poniedziałek 11 października wizytowali budowaną obwodnicę i jej obiekty: most nad Wartą i wiadukt nad linią kolejową. Zaawansowanie prac wynosi 75 procent.

Przedstawicielom komisji towarzyszyli również: Agnieszka Kubiakowska-Michalak Dyrektor Departamentu Infrastruktury UMWW, Paweł Katarzyński Dyrektor WZDW, Roman Świergiel zastępca Dyrektora WZDW, Jowita Maćkowiak Dyrektor Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego, Mirosław Wieczór Burmistrz Wronek, Rafał Zimny Wicestarosta Powiatu Szamotulskiego, a także przedstawiciele wykonawcy inwestycji – konsorcjum firm Colas i Most.

wizytacja wizytacja wizytacja wizytacja
wizytacja wizytacja wizytacja

Najważniejsze informacje

Obwodnica o długości 5,2 km powstaje w  systemie „buduj”. Jej początek jest zlokalizowany przy ulicy Szamotulskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 184 w Nowej Wsi (Gmina Wronki), a koniec - na rondzie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 przed miejscowością Smolnica.

Zakres robót obejmuje budowę:

  • wiaduktu kolejowego nad linią PKP
  • wiaduktu nad drogą prowadzącą do miejscowości Stróżki
  • trójprzęsłowego mostu nad Wartą
  • trzech rond
  • przepustów drogowych
  • dróg dojazdowych do terenów przyległych
  • chodników i ciągów pieszo-rowerowych w obrębie skrzyżowań

Wartość zadania: 82 mln złotych

Dofinansowanie UE:  66,5 mln złotych

Termin realizacji: czerwiec 2022 r.

obwodnica Wronek

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?