ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

zakończenie prac

uroczyste otwarcie

10 września Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego i Mieczysław Drożdżyński, Wójt Gminy Wijewo, symbolicznie otworzyli przebiegający przez powiat leszczyński rozbudowany odcinek drogi wojewódzkiej nr 305. Towarzyszyli im parlamentarzyści, radni województwa i lokalni samorządowcy.

Ta inwestycja ma długą historię, która sięga poprzedniej, unijnej perspektywy finansowej. Wtedy – w związku z wieloma potrzebami – nie wystarczyło pieniędzy. Nie wynikało to z braku chęci, ale rozmiaru inwestycji, której koszt na jednym, przebiegającym przez powiat leszczyński odcinku o długości 8,4 km wyniósł 25,4 mln zł – mówił Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego. I podkreślał, że olbrzymią rolę odegrali radni województwa, którzy jednogłośnie zdecydowali o przyznaniu pieniędzy na budowę. Wicemarszałek chwalił świetną współpracę z gminą Wijewo oraz wykonawcą – spółką Colas.

Za zgodne współdziałanie i szybkie rozwiązywanie problemów na rzecz mieszkańców dziękował również Mieczysław Drożdżyński, Wójt Gminy Wijewo.  Droga wojewódzka nr 305 to od strony lubuskiej brama do Wielkopolski. Cieszymy się, że Wielkopolska wita nas w taki sposób – mówił Wójt.

Przez powiat leszczyński przebiega 51,5 km dróg wojewódzkich, w tym 8,4 km drogi wojewódzkiej nr 305, która łączy województwa wielkopolskie, lubuskie, dolnośląskie. Ze względu na lokalizację i natężenie ruchu droga ta wymagała poprawy stanu technicznego, dostępności, a przez to – wzrostu bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu. Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaplanował rozbudowę drogi na odcinku
o długości ponad 20 km od Solca w powiecie wolsztyńskim do granicy województwa wielkopolskiego
w powiecie leszczyńskim. Inwestycja jest warta łącznie 76,9 mln zł i została podzielona na cztery etapy.

W sierpniu 2021 r. zakończyła się realizacja inwestycji na odcinku o długości 8,4 km na terenie powiatu leszczyńskiego. Zadanie było współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+.

Wartość: 25,4 mln zł, w tym dofinansowanie z UE 20,5 mln zł.

Wykonawca robót budowlanych: Colas Polska Sp. z o.o.

Podstawowy zakres inwestycji:

 • wzmocnienie lub wymiana i poszerzenie istniejącej nawierzchni
 • przebudowa skrzyżowania
 • budowa i przebudowa chodników
 • budowa i przebudowa ścieżki rowerowej
 • budowa aktywnego oznakowania i wysp spowalniających
 • przebudowa zjazdów na posesje
 • budowa kanalizacji deszczowej
 • przebudowa przepustów.

Podstawowe parametry techniczne:

 • klasa drogi: G
 • kategoria ruchu: KR 4
 • szerokość jezdni: 7 m
 • szerokość chodnika: 2 m
 • szerokość ścieżki pieszo-rowerowej: 2,5 m.

Pozostałe etapy rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 305:

 • od Solca do mostu na Południowym Kanale Obry – długość: 1,7 km, wartość: 7 mln zł, w tym
  5,7 mln zł udział UE i 0,4 mln zł z budżetu państwa, realizacja w latach 2021-2022

 • od mostu na Południowym Kanale Obry do Moch – długość: 3,6 km, wartość: 20,3 mln zł, w tym 15,2 mln zł udział UE, realizacja w latach 2017-2019

 • od Moch do granicy powiatu leszczyńskiego – długość: 6,4 km, wartość: 24,2 mln zł, w tym
  20,2 mln zł udział UE, realizacja w latach 2017-2019.

DW 305 DW 305 DW 305
DW 305 DW 305 DW 305

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?