ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
Remont 3-kilometrowego odcinka drogi w Chrząstowie

W połowie sierpnia rozpoczął się remont ponad 3-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 436 w Chrząstowie (w gminie Książ Wielkopolski). Roboty potrwają do października.

Ich zakres obejmuje m.in.:

  • wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni, zatok autobusowych i skrzyżowań
  • wykonanie nawierzchni istniejących zjazdów i chodników z kostki brukowej betonowej
  • umocnienie poboczy
  • odtworzenie oznakowania.

Wykonawca robót: Colas Polska.

Wartość: 3,7 mln zł.

droga w Chrząstowie droga w Chrząstowie droga w Chrząstowie

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?