ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

zakończenie prac

Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego

We wtorek 18 sierpnia Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego i Andrzej Przybyła, Wójt Gminy Kościan oficjalnie otworzyli ukończoną w lipcu ścieżkę rowerową na odcinku drogi wojewódzkiej nr 308 z Racotu do Choryni.

Nie tylko otworzyli, ale również przejechali na rowerach wraz z radnymi województwa, samorządowcami powiatu, miasta, gminy.

Stawiamy na ścieżki rowerowe, chcemy budować ich jak najwięcej, choć w związku z tym często stajemy przed trudnym wyborem – ścieżka czy modernizacja drogi? Na przykładzie tej ścieżki widać jednak, że mała rzecz może być bardzo potrzebna i cieszyć – mówił Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego. – Liczymy, że nowa unijna perspektywa stworzy większe możliwości budowania ścieżek. Zawsze jednak będę podkreślał, że na początek najważniejsza jest dobra współpraca z lokalnymi samorządami, które najlepiej znają miejscowe potrzeby i wykazują inicjatywę. Tak było i w tym przypadku. Poza staraniami o ścieżkę, istotne jest też to, że gmina Kościan dołożyła się do jej budowy.

Wójt Gminy Kościan dziękował za współpracę z samorządem województwa nie tylko w zakresie budowy ścieżek, ale i większych inwestycji drogowych i kolejowych. Podkreślał, że dzięki współdziałaniu z samorządami różnego szczebla, gminie w ostatnich latach przybyły 33 km ścieżek rowerowych, którymi można dojechać m.in. do Poznania, Leszna, Turwi czy Nowego Dębca.

Budowa ścieżki rowerowej na odcinku drogi nr 308 z Racotu do Choryni była podzielona na dwa etapy:

I etap: odcinek Racot – Katarzynin

Długość odcinka: 1,3 km
Termin rozpoczęcia: lipiec 2020 r.
Termin zakończenia: grudzień 2020 r.
Wykonawca: LU-MAX Łukasz Masłowski, Leszno
Wartość: 1,2 mln zł, w tym udział Gminy 674,1 tys. zł

II etap: odcinek Katarzynin – Choryń

Długość odcinka: 0,75 km
Termin rozpoczęcia: luty 2021 r.
Termin zakończenia: lipiec 2021 r.
Wykonawca: Firma Usługowo-Handlowa SOB-BRUK Adam Sobiech, Kościan
Wartość: 682 tys. zł

Podstawowy zakres robót objął wykonanie:

  • robót ziemnych
  • podbudowy
  • przepustów pod zjazdami (i jednego pod ścieżką rowerową)
  • nawierzchni bitumicznej na ścieżce (kostki brukowej na zjazdach)
  • urządzeń bezpieczeństwa ruchu (barierek ochronny)
  • oznakowania
otwarcie ścieżki rowerowej z Racotu do Choryni otwarcie ścieżki rowerowej z Racotu do Choryni otwarcie ścieżki rowerowej z Racotu do Choryni otwarcie ścieżki rowerowej z Racotu do Choryni otwarcie ścieżki rowerowej z Racotu do Choryni
otwarcie ścieżki rowerowej z Racotu do Choryni otwarcie ścieżki rowerowej z Racotu do Choryni otwarcie ścieżki rowerowej z Racotu do Choryni otwarcie ścieżki rowerowej z Racotu do Choryni otwarcie ścieżki rowerowej z Racotu do Choryni

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?