ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

zakończenie prac

symbolicznie otwarcie ronda w Margoninie

W czwartek 5 sierpnia władze województwa wielkopolskiego – Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa i Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa – wraz z Januszem Piechockim, Burmistrzem Miasta i Gminy Margonin, a także – parlamentarzystami, radnymi województwa i lokalnymi samorządowcami oficjalnie podsumowały budowę ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 190 w Margoninie.

– Wielu życzliwych Margoninowi emisariuszy zabiegało o powstanie tego ronda. Jest ono efektem dialogu i harmonijnej współpracy pomiędzy zarządem województwa, który jest dysponentem drogi, a samorządem miasta, który dba o to, by Margonin dobrze się rozwijał i wyglądał – mówił Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego. – Miasto zyskało nie tylko bezpieczny, cywilizowany przejazd, ale i urokliwe miejsce. Poza kwiatami na rondzie, uwagę zwracają kamienne lwy, które są elementem dawnego Pomnika Powstańców Wielkopolskich z 1929 r. – dodał.

Jacek Bogusławski, członek Zarządu Województwa podkreślał, że inwestycja jest ważna dla całej północnej Wielkopolski, bo jadąc na północ, nie można tego ronda ominąć. Wyraził również nadzieję na dobrą współpracę przy planowanej w kolejnych latach rozbudowie drogi nr 190.

Z kolei Janusz Piechocki, Burmistrz Margonina, nazwał budowę ronda najważniejszą inwestycją tej części Wielkopolski, wskazując, że dotychczasowe skrzyżowanie było bardzo niebezpieczne. Przypomniał długie starania i dziękował szerokiemu gronu osób wspierających budowę za niezwykły konsensus.

Przypomnijmy, że inwestycja polegała na budowie pięciowlotowego, eliptycznego ronda na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 190 i 193 z drogą powiatową nr 154P (ul. Cmentarną) i drogą gminną nr 198006P (ul. Polną) w Margoninie. Zadanie miało na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa i uporządkowanie ruchu drogowego w centrum miejscowości.

Zadanie zostało zrealizowane z budżetu Województwa Wielkopolskiego oraz Miasta i Gminy Margonin.

Całkowita wartość
6,1 mln zł, w tym udział miasta: 2 mln zł
Termin rozpoczęcia inwestycji
czerwiec 2020 r.
Termin zakończenia inwestycji
czerwiec 2021 r.
Wykonawca
Roboty Drogowo-Budowlane Jacek Karpinski ze Złotowa

Podstawowy zakres inwestycji objął:

 • wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni
 • budowę przejść dla pieszych
 • budowę elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • przebudowę chodników
 • przebudowę zjazdów
 • przebudowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej
 • przebudowę przepustów
 • przebudowę oświetlenia ulicznego
 • przebudowę urządzeń elektrycznych i telekomunikacyjnych
 • wykonanie zieleni
 • przebudowę ulic dojazdowych do ronda, w tym drogi wojewódzkiej nr 190 (ul. Szamocińskiej i ul. Kościelnej) na odcinku o łącznej długości 550 m

Podstawowe parametry techniczne:

 • klasa drogi: G
 • kategoria ruchu: KR 3
 • nośność drogi: 115 kN
 • szerokość jezdni: 7 m
 • szerokość chodnika: min. 1,5 m.
symbolicznie otwarcie ronda w Margoninie symbolicznie otwarcie ronda w Margoninie symbolicznie otwarcie ronda w Margoninie symbolicznie otwarcie ronda w Margoninie
symbolicznie otwarcie ronda w Margoninie symbolicznie otwarcie ronda w Margoninie symbolicznie otwarcie ronda w Margoninie symbolicznie otwarcie ronda w Margoninie
symbolicznie otwarcie ronda w Margoninie symbolicznie otwarcie ronda w Margoninie symbolicznie otwarcie ronda w Margoninie symbolicznie otwarcie ronda w Margoninie

Inne zadania zrealizowane w powiecie chodzieskim

Przez powiat chodzieski przebiegają cztery drogi wojewódzkiej (nr 183, 190, 191, 193) o łącznej długości 76,2 km.

W latach 2018-2019 Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu zrealizował w powiecie 9 zadań o łącznej wartości 4,6 mln zł.

2018 rok (3,4 mln zł)

 • remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 190 w Próchnowie, długość: 360 m, wartość: 145,6 tys. zł
 • remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 193 (ul. Zwycięstwa) w Chodzieży, długość: 255 m, wartość: 139,1 tys. zł
 • budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 193 (ul. K. Jankowskiego) w Margoninie, długość: 255 m, wartość: 153,7 tys. zł (50 proc. udział Miasta i Gminy Margonin)
 • remont drogi wojewódzkiej nr 190 w Próchnowie, długość: 200 m, wartość: 323,5 tys. zł
 • przebudowa drogi wojewódzkiej nr 191 w Nadolniku, długość: 320 m, wartość: 1,4 mln zł
 • remont drogi wojewódzkiej nr 191 w Wymysławiu, długość: 500 m, wartość: 554,5 tys. zł
 • remont drogi wojewódzkiej nr 193 w Pietronkach, długość: 620 m, wartość: 619,1 tys. zł

2019 rok (1,2 mln zł)

 • przebudowa drogi wojewódzkiej nr 191 w Laskowie, długość: 380 m, wartość: 1,2 mln zł
 • budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 193 w Pietronkach, wartość: 65,6 tys. zł.

Planowane zadania w powiecie chodzieskim

WZDW ma w długofalowych planach dwie inwestycje:

Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 190 na odcinku Krajenka – Miłosławice

Z uwagi na długość odcinka (ponad 70 km) realizacja będzie odbywać się etapowo. W pierwszej kolejności rozbudowa będzie wykonywana od Krajenki, ale trwa przygotowywanie kolejnych etapów. W lipcu br. zleciliśmy opracowanie dokumentacji projektowej dla odcinka od Margonina do Durowa. Termin odbioru to listopad 2022 r. Natomiast dla odcinka od skrzyżowania z drogą krajową nr 10 do Margonina dysponujemy opracowaną koncepcją projektową wraz z decyzją środowiskową.

Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 191 w Zacharzynie

Długość odcinka: ok. 2,6 km, szacowana wartość: 25 mln zł. Posiadamy decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), realizacja będzie odbywać się etapowo.

 

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?