ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

postęp prac

Wiadukt w Gnieźnie

W środę 14 lipca odbyła się jedna z najważniejszych operacji w trakcie remontu zabytkowego wiaduktu im. ks. Jerzego Popiełuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 260 w Gnieźnie.

Po ośmiu miesiącach wiadukt wrócił (z drogi dojazdowej, na której był remontowany) na swoje miejsce nad torami kolejowymi! Stalowa konstrukcja o wadze ponad 180 ton była przesuwana – centymetr po centymetrze – za  pomocą siłowników po szynach opartych na podporach. Trwało to 1,5 godziny. W najbliższym tygodniu podpory pod wiaduktem będą rozbierane, a później obiekt zostanie opuszczony na przyczółki. Następnie rozpoczną się prace związane z odtworzeniem nawierzchni na dojazdach i samym wiadukcie. Termin ostatecznego zakończenia remontu to październik br. Wartość zadania: 9,2 mln zł.

Wiadukt w Gnieźnie Wiadukt w Gnieźnie Wiadukt w Gnieźnie Wiadukt w Gnieźnie
Wiadukt w Gnieźnie Wiadukt w Gnieźnie Wiadukt w Gnieźnie Wiadukt w Gnieźnie
Wiadukt w Gnieźnie Wiadukt w Gnieźnie Wiadukt w Gnieźnie Wiadukt w Gnieźnie Wiadukt w Gnieźnie

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?