ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

decyzje i umowy

Ciszkowo

W kwietniu 2021 r. Samorząd Województwa Wielkopolskiego podpisał umowę na dofinansowanie z rządowego programu Mosty dla Regionów dla zadania pn. „Budowa mostu na Noteci z dojazdami w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 153 w miejscowości Ciszkowo”.

Pieniądze zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji pozwalających na realizację zadania.

Kwota dofinansowania
302 986,00 zł
Wkład własny
75 747,00 zł
Całkowita wartość zadania
378 733 zł

Przygotowanie dokumentacji to pierwszy krok do budowy nowego mostu i przebiegu drogi wojewódzkiej nr 153. Obecnie Noteć w Ciszkowie można pokonać tylko za pomocą przeprawy promowej. W jej miejsce powstanie nowy most wraz z chodnikiem, który polepszy komunikację w regionie i zwiększy potencjał terenu. Długość obiektu to około 80 metrów, szerokość 12 m.

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?