ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

postęp prac

Obwodnica Wronek

Autor zdjęć: Wojciech Waszak (Podróże WW).

Obwodnica Wronek Obwodnica Wronek Obwodnica Wronek Obwodnica Wronek
Obwodnica Wronek Obwodnica Wronek Obwodnica Wronek Obwodnica Wronek

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?