ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

zakończenie prac

Nowy chodnik w Wielowsi

Zakończyła się budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 450 po lewej stronie. Utwardzono również zjazdy na posesje. Prawy pas ruchu został poszerzony, wykonano nakładkę bitumiczną nawierzchni drogi.

Koszt inwestycji to blisko 500 tysięcy złotych. Budowa nowego chodnika zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo pieszych.

Nowy chodnik w Wielowsi

Nowy chodnik w Wielowsi

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?