ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

postęp prac

Budowa nowego mostu w Rogalinku

Zaawansowanie robót na ten moment wynosi około 25 procent.

  • zabetonowano i sprężono ustrój nośny mostu w przęsłach 5-7
  • kontynuowane są prace związane z wykonaniem elementów ustroju nośnego nad podporami 2 i 3
  • trwa rozbiórka rusztowań podpierających
  • wykonany jest dojazd do obiektu od strony Mosiny
  • rozpoczęto budowę nasypu na dojeździe do nowego mostu od strony Rogalinka

Uwaga! W celu zmniejszenia utrudnień dla pieszych, wydzielone zostanie przejście po południowej stronie. O dokładnym terminie wprowadzenia tych zmian będziemy informować.

Budowa nowego mostu w Rogalinku Budowa nowego mostu w Rogalinku Budowa nowego mostu w Rogalinku
Budowa nowego mostu w Rogalinku Budowa nowego mostu w Rogalinku Budowa nowego mostu w Rogalinku

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?