ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

postęp prac

Budowa obwodnicy Wronek

Fotorelacja – zdjęcia: Wojciech Waszak.

Budowa obwodnicy Wronek Budowa obwodnicy Wronek Budowa obwodnicy Wronek Budowa obwodnicy Wronek
Budowa obwodnicy Wronek Budowa obwodnicy Wronek Budowa obwodnicy Wronek Budowa obwodnicy Wronek

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?