ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

zakończenie prac

Otwarcie drogi wojewódzkiej nr 123

Film z otwarcia drogi wojewódzkiej nr 123 w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim.

Droga wojewódzka nr 123 została rozbudowana na dwóch odcinkach o łącznej długości 17,5 km. Początek inwestycji miał miejsce na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 174 w Hucie Szklanej, a koniec – na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 22 w rejonie Przesiek w gminie Krzyż.

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?