ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

zakończenie prac

Otwarcie DW 123

25 maja br. Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, podsumował inwestycję i dokonał symbolicznego otwarcia drogi wojewódzkiej nr 123 w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim. W spotkaniu oraz przejeździe rozbudowanym odcinkiem drogi wzięli udział parlamentarzyści, Wicemarszałek Województwa Wojciech Jankowiak, radni województwa i lokalni samorządowcy.

To jest ważna i odpowiednia chwila, aby podsumować całą inwestycję, która bez wątpienia przyczyni się do wzrostu atrakcyjności tego terenu nie tylko pod kątem lokalnych przedsiębiorców, ale i przyszłych inwestorów. Pieniądze unijne, które zostały przeznaczone na rozbudowę, były znaczące. Budżet województwa nie byłby w stanie temu sprostać. Mamy teraz komfortowe i bezpieczne warunki podróżowania – mówił Marek Woźniak Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Wicemarszałek Wojciech Jankowiak podkreślał z kolei, że bez dobrej drogi nie ma dalszego rozwoju regionu. – Cieszymy się, że możemy oddać mieszkańcom kolejną inwestycję, która była tak społecznie oczekiwana. To jest ważny dzień dla powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego, a także dla gmin Krzyż Wielkopolski i Wieleń – mówił.

Inwestycja polegała na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 123 na dwóch odcinkach o łącznej długości 17,5 km. Jej początek miał miejsce na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 174 w Hucie Szklanej, a koniec – na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 22 w rejonie Przesiek w gminie Krzyż Wielkopolski. Zadanie było realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

rozbudowa DW 123

Całkowita wartość: 78 mln zł, w tym 63,7 mln zł udział UE.

Termin rozpoczęcia inwestycji: 2018 rok.

Termin zakończenia inwestycji: 2021 rok.

Inwestycja została zrealizowana w ramach dwóch zadań:

 1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 123 na odcinku o długości 9,2 km od skrzyżowania z drogą nr 174 w Hucie Szklanej do końca obszaru zabudowanego w Kuźnicy Żelichowskiej
 • Wartość: 47,8 mln zł, w tym 38,6 mln zł udział UE
 • Wykonawca: Colas Polska sp. z o.o.
 1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 123 na odcinku o długości 8,3 km od końca obszaru zabudowanego w Kuźnicy Żelichowskiej do skrzyżowania z drogą krajową nr 22 w rejonie Przesiek
 • Wartość: 30,2 mln zł, w tym 25,1 mln zł udział UE
 • Wykonawca: Eurovia Polska S.A.

Podstawowy zakres inwestycji objął przebudowę lub budowę:

 • nowej konstrukcji jezdni
 • skrzyżowań wraz ze zmianą geometrii trasy
 • dwóch jednoprzęsłowych mostów na rzece Człopica
 • przepustów drogowych
 • zatok autobusowych
 • zjazdów
 • chodników
 • poboczy i rowów
 • kanalizacji deszczowej
 • elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • oznakowania pionowego i poziomego

oraz likwidację przejazdów kolejowych.

Podstawowe parametry techniczne:

 • klasa drogi: G
 • kategoria ruchu: KR 3
 • nośność drogi: 115 kN
 • szerokość jezdni w przekroju drogowym: 6 m
 • szerokość jezdni w przekroju ulicznym: 7 m
 • szerokość pobocza: 2 m
 • szerokość chodnika: 2 m.
Otwarcie DW 123 Otwarcie DW 123 Otwarcie DW 123 Otwarcie DW 123 Otwarcie DW 123

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?