ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

decyzje i umowy

podpisanie umowy

18 maja 2021 r. Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu podpisał ze spółką COLAS Polska umowę na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 306 od Buku do skrzyżowania z drogą S5 na odcinku przebiegającym w granicach gminy Stęszew.

Umowę podpisano w Urzędzie Gminy w obecności Wojciecha Jankowiaka, Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego.

– Ta inwestycja ma dość długą i trudną historię – mówił Wojciech Jankowiak. – Teoretycznie moglibyśmy dziś mówić o końcu rozbudowy, ale z różnych względów musieliśmy rozwiązać umowę z wykonawcą wyłonionym w przetargu w 2017 roku. Straciliśmy 2-3 lata, musieliśmy przygotować zadanie od początku, ale nie poddaliśmy się. Zależało mi, by podpisać obecną umowę tu, na miejscu i móc po pierwsze, wytłumaczyć się lokalnej społeczności, a po drugie, pokazać, że dotrzymujemy obietnic – dodał.

Odcinek o długości 8,6 km w Stęszewie to jeden z dwóch etapów rozbudowy drogi nr 306 zaplanowanych do realizacji w latach 2021-2023. 7 kwietnia WZDW w Poznaniu zawarł ze spółką COLAS umowę dotyczącą odcinka o długości 3,7 km w granicach gminy Buk. To kontynuacja inwestycji rozpoczętej w 2017 r.

– Zakres inwestycji jest podobny do zakończonej w ubiegłym roku rozbudowy na odcinku od drogi S5 do Dymaczewa Nowego – mówił Paweł Katarzyński, Dyrektor WZDW w Poznaniu. – Zamierzamy wzmocnić konstrukcję do 11,5 tony na oś, poszerzyć drogę, przebudować skrzyżowania, wyznaczając na nich lewoskręty, zbudować elementy poprawiające bezpieczeństwo ruchu i – o co jestem najczęściej pytany – zbudować ścieżkę rowerową aż do Buku. Wymieniam roboty, których efekty są widoczne dla oka, ale pamiętajmy, że jest również szereg kolizji i robót pod ziemią.

Rozbudowa DW 306

Z uwagi na lokalizację i natężenie ruchu inwestycja na drodze nr 306 ma strategiczne znaczenie dla poprawy warunków i bezpieczeństwa ruchu oraz dalszego rozwoju i rozbudowy sieci połączeń drogowych w regionie. Jest realizowana w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ i współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Została podzielona na trzy etapy.

1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 od skrzyżowania z nowym przebiegiem S5

do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 431 w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.
Długość odcinka: 8,2 km.
Wartość zadania: 27, 9 mln zł, w tym 22,8 mln zł udział UE.
Okres realizacji: 2017-2020.

2. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 od Buku do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 – gmina Buk w systemie „buduj”
(7 kwietnia br. podpisano umowę)

Wykonawca: COLAS Polska Sp. z o.o.
Wartość zadania: 15 mln zł, w tym 12,1 mln zł udział UE i 0,6 mln zł z budżetu państwa.
Długość odcinka: 3,7 km.
Okres realizacji: 2021-2023.

3. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 od Buku do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 – gmina Stęszew w systemie „buduj”.
(18 maja br. podpisano umowę)

Wykonawca: COLAS Polska Sp. z o.o.
Wartość zadania: 25,6 mln zł, w tym 20,6 mln zł udział UE i 1,2 mln zł z budżetu państwa.
Długość odcinka: 8,6 km.
Okres realizacji: 2021-2023.

Zakres prac obejmuje m.in.:

  • Wzmocnienie do 11,5 tony/oś i poszerzenie istniejącej konstrukcji nawierzchni
  • budowę chodników i ścieżek rowerowych
  • przebudowę i budowę przepustów, rowów, poboczy i zjazdów
  • przebudowę skrzyżowań z drogami publicznymi
  • budowę odwodnienia i kanalizacji deszczowej
  • budowę elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, np. aktywnych znaków na wyspach
  • wykonanie oznakowania.
podpisanie umowy podpisanie umowy podpisanie umowy podpisanie umowy podpisanie umowy

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?