ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

postęp prac

budowa przepustu w Łuszkowie

Rozpoczęła się realizacja zadania pod nawą „Rozbiórka istniejącego mostu i budowa nowego obiektu inżynierskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 432 w m. Łuszkowo”.

Inwestycja warta blisko milion złotych zdecydowanie poprawi komfort i bezpieczeństwo jazdy kierowców.  Trwają roboty rozbiórkowe. Warto dodać, że każdy przepust to ważny element infrastruktury drogowej czyli nasze bezpieczeństwo.

Wprowadzona została zmiana organizacji ruchu. Objazd obowiązuje do końca sierpnia. Prosimy kierowców o zapoznanie się z mapą.

mapa

budowa przepustu w Łuszkowie budowa przepustu w Łuszkowie budowa przepustu w Łuszkowie
budowa przepustu w Łuszkowie budowa przepustu w Łuszkowie budowa przepustu w Łuszkowie budowa przepustu w Łuszkowie

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?