ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

decyzje i umowy

podpisanie umowy

6 maja 2021 r. Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu podpisał ze spółką COLAS Polska umowę na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 444 na odcinku od Szklarki Myślniewskiej do drogi krajowej nr 11.

W podpisaniu w Ostrzeszowie uczestniczyli również Wicemarszałkowie Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski i Wojciech Jankowiak, Poseł Andrzej Grzyb, Starosta Ostrzeszowski Lech Janicki, Burmistrz Ostrzeszowa Paweł Jędrowiak, Burmistrz Mikstatu Henryk Zieliński i Dyrektor Regionu spółki Colas Polska Maciej Hewusz.

Często umowy z wykonawcami podpisywane są w zaciszu gabinetów, ale w związku z długą, rozpoczętą oddolnie – właśnie w powiecie – historią tej inwestycji, bardzo mi zależało, żeby umowę podpisać na miejscu, w Ostrzeszowie – mówił podczas spotkania Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego. – Pierwsze rozmowy o rozbudowie drogi nr 444 toczyły się, gdy program z unijnym dofinansowaniem dopiero raczkował. Skala potrzeb inwestycyjnych na drogach wojewódzkich była jednak tak ogromna, że realizacja musiała poczekać. Ale dziś pokazujemy, że dotrzymujemy słowa.

Inwestycja przyczyni się przede wszystkim do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozwoju komunikacyjnego, gospodarczego i turystycznego regionu. Rozbudowana droga nr 444 będzie stanowić dojazd do projektowanej drogi ekspresowej S11. – Rozbudowa na odcinku o długości 6,8 km będzie kompleksowa i obejmie m.in. poszerzenie i wzmocnienie jezdni, korekty skrzyżowań, budowę sygnalizacji, ciągów pieszo-rowerowych, zatok autobusowych, przepustów, kanalizacji deszczowej – wyjaśniał Paweł Katarzyński, Dyrektor WZDW w Poznaniu. – Chcielibyśmy ją kontynuować dalej – aż do ronda na drodze krajowej nr 25. W pierwszym kwartale 2021 r. złożyliśmy wniosek o unijne dofinansowanie dla kolejnego etapu inwestycji.

Z kolei Poseł Andrzej Grzyb podkreślał, że jest to najważniejsze zadanie drogowe w powiecie ostrzeszowskim od trzech unijnych perspektyw finansowych. I dodał, że to przejaw dążenia do odbudowy integralności komunikacyjnej Wielkopolski.      

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 na odcinku od Szklarki Myślniewskiej do drogi krajowej nr 11

 • Długość odcinka: 6,8 km
 • Wartość zadania: 27,8 mln zł
 • Dofinansowanie Unii Europejskiej: 22,5 mln zł
 • Dofinansowanie z budżetu państwa: 1,5 mln zł
 • Wykonawca: COLAS Polska
 • Termin realizacji: czerwiec 2023 r.

Zakres robót obejmuje m.in.:

 • poszerzenie jezdni wraz z jej wzmocnieniem
 • korekty istniejących skrzyżowań
 • budowę sygnalizacji świetlnej
 • budowę ciągów pieszych i pieszo-rowerowych
 • budowę zatok autobusowych
 • przebudowę przepustów
 • przebudowę lub budowę zjazdów do posesji
 • budowę kanalizacji deszczowej.

Klasa drogi: G

Kategoria ruchu: KR 3

Nośność nawierzchni: 115 kN/oś

Szerokość jezdni: 7 m

W dalszych planach mamy rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 444 na odcinku od drogi krajowej nr 25 do Szklarki Myślniewskiej. Zadanie zostało podzielone na etapy (patrz: mapa). Dla pierwszego z nich (podzielonego na dwa odcinki) w lipcu 2020 r. złożyliśmy wniosek o wydane decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji (ZRID), a w marcu 2021 r. wniosek o unijne dofinansowanie. Dla etapu drugiego trwa opracowywanie dokumentacji projektowej wraz z wyznaczeniem linii brzegowej cieków oraz uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego.

W planach jest również rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 449 na dwóch odcinkach:

 • Palaty – Brzeziny – długość: 14,7 km, wartość kosztorysowa: 161,6 mln zł, posiadamy dokumentację projektową, wniosek o ZRID jest w przygotowaniu, inwestycja została podzielona na trzy odcinki,
 • Brzeziny – granica województwa – długość odcinka: 8 km, wartość kosztorysowa: 60,1 mln zł, posiadamy dokumentację projektową.

Inne zadania zaplanowane w powiecie ostrzeszowskim na 2021 rok

 • budowa chodnika w ciągu DW 449 w Mącznikach, długość: 760 m, wartość: 621,9 tys. zł
 • budowa chodnika w ciągu DW 449 w Bukownicy – etap II, długość: 460 m, wartość: 1,1 mln zł
 • remont nawierzchni jezdni w ciągu DW 450 w Doruchowie, długość: 1,5 km, wartość: 1,4 mln zł
 • remont nawierzchni jezdni w ciągu DW 449 na odc. Bukownica – Książenice, długość: 2,1 km, wartość: 2,4 mln zł.
mapa podpisanie umowy podpisanie umowy podpisanie umowy podpisanie umowy

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?