ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

postęp prac

Remont DW 133 Chełst – Kamiennik

Trwa remont drogi wojewódzkiej nr 133 w gminie Drawsko, w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim.

Nowa nawierzchnia zostanie ułożona na długości ponad 2,3 km. Prace będą realizowane w dwóch etapach. Termin realizacji to czerwiec. Koszt zadania wynosi ponad 2 mln złotych.

Dodajmy, że podbudowa będzie wykonana z mieszanki mineralno -cementowo-emulsyjnej (MCE), następnie zostanie ułożona warstwa wiążąca z betonu asfaltowego i nawierzchnia – warstwa ścieralna z SMA.

W ramach objazdu dróg, we wtorek 27 kwietnia Paweł Katarzyński Dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu spotkał się na terenie realizacji inwestycji z Krzysztofem Paszykiem posłem, Jarosławem Maciejewskim wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, a także z Bartoszem Niezborałą wójtem gminy Drawsko.

DW 133 DW 133 DW 133
DW 133 DW 133 DW 133
DW 133 DW 133 DW 133

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?