ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

postęp prac

DW 431 na odcinku Świątniki – Mieczewo

Obecnie prace koncentrują się na karczowaniu korzeni drzew, odhumusowaniu terenu, wykonywaniu wykopów, nasypów, ustawianiu betonowego obrzeża pod budowę ścieżki rowerowej. W II połowie maja pojawi się tutaj nowa masa asfaltowa.

Zakres inwestycji obejmuje jeszcze:

  • wykonanie nowej nawierzchni na długości ponad 2,5 km
  • budowę dwóch przystanków autobusowych z chodnikiem
  • odtworzenie pobocza i rowów
  • odtworzenie istniejących zjazdów
  • montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu

Wartość kontraktu to 5,8 mln złotych. Dofinansowanie na realizację tej inwestycji pochodzi z dwóch źródeł: Unii Europejskiej i budżetu państwa. Termin zakończenia prac to 2022 rok.


DW 431 na odcinku Świątniki – Mieczewo DW 431 na odcinku Świątniki – Mieczewo DW 431 na odcinku Świątniki – Mieczewo

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?