ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

rozpoczęcie prac

DW 443 w Grabie

Startujemy z remontem drogi wojewódzkiej nr 443 w Grabie - II etap.

W ramach zadania oprócz nowej nawierzchni na długości 1,2 km, wykonane zostaną również: pobocze, oznakowanie poziome i pionowe, a przydrożny rów będzie dokładnie oczyszczony. Termin zakończenia prac to sierpień. Wartość zadania wynosi ponad 1,7 mln złotych.

DW 443 w Grabie DW 443 w Grabie

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?