ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

decyzje i umowy

podpisanie umowy

Dzisiaj w Urzędzie Marszałkowskim podpisaliśmy umowę ze spółką COLAS Polska na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 306 w granicach gminy Buk. Wartość kontraktu to blisko 15 mln złotych.

Umowę w obecności Wojciecha Jankowiaka Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego i Pawła Adama Burmistrza Miasta i Gminy Buk, podpisali: Paweł Katarzyński Dyrektor WZDW w Poznaniu i Maciej Hewusz Dyrektor Regionu COLAS Polska.

Odcinek o długości 3,7 km w Buku to jeden z dwóch etapów rozbudowy drogi nr 306 zaplanowanych do realizacji w latach 2021-2023. Równolegle trwa postępowanie przetargowe dla odcinka o długości 8,6 km w granicach gminy Stęszew.

Zakres prac obejmuje m.in.:

 • wzmocnienie i poszerzenie istniejącej konstrukcji nawierzchni
 • budowę chodników i ścieżek rowerowych
 • przebudowę i budowę przepustów, rowów, poboczy i zjazdów
 • przebudowę skrzyżowań z drogami publicznymi
 • budowę kanalizacji deszczowej
 • budowę elementów bezpieczeństwa np. aktywnych znaków
 • wykonanie oznakowania

Z uwagi na lokalizację i natężenie ruchu DW306 ma strategiczne znaczenie dla poprawy warunków i bezpieczeństwa ruchu oraz dalszego rozwoju i rozbudowy sieci połączeń drogowych w regionie. Jest realizowana w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+  i współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Została podzielona na trzy etapy.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 od skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 431 w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

 • Długość odcinka: 8,2 km.
 • Wartość zadania: 27, 9 mln zł, w tym 22,8 mln zł udział UE.
 • Okres realizacji: 2017-2020.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 od Buku do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 – gmina Buk w systemie „buduj”. 1 marca br. nastąpiło otwarcie ofert.

 • Wyłoniony wykonawca: COLAS Polska Sp. z o.o.
 • Wartość umowna: 14,8 mln zł.
 • Długość odcinka: 3,7 km.
 • Okres realizacji: 2021-2023.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 od Buku do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 – gmina Stęszew w systemie „buduj”. Trwa postępowanie przetargowe.

 • Długość odcinka: 8,6 km.
 • Okres realizacji: 2021-2023.

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?