ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

zakończenie prac

Inwestycja w Orchowie

Zakończono przebudowę chodnika wraz z budową kanalizacji deszczowej przy ul. Szkolnej w Orchowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 262. Inwestycję realizowano na łącznej długości blisko 600 metrów. Nawierzchnię chodnika, który został również poszerzony do 2,5 metrów wyłożono kostką brukową, wykonano zjazdy. Koszt zadania to ponad milion złotych. Wykonawcami zadania były firmy: "Goliat II" z Branna i Firma Remontowo-Budowlana "Budmar" ze Słupcy.

Inwestycja w Orchowie przy ulicy Szkolnej dobiegła końca Inwestycja w Orchowie przy ulicy Szkolnej dobiegła końca Inwestycja w Orchowie przy ulicy Szkolnej dobiegła końca
Inwestycja w Orchowie przy ulicy Szkolnej dobiegła końca Inwestycja w Orchowie przy ulicy Szkolnej dobiegła końca

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?