ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

zakończenie prac

rondo w Margoninie

W maju zakończy się przebudowa drogi wojewódzkiej nr 190.

W najbliższym czasie planujemy dokończenie budowy chodników i podbudowy bitumicznej wraz z warstwą wiążącą przy ulicy Kościelnej. Prace będą się również koncentrować na pierścieniu ronda pomiędzy ulicami Cmentarną i Powstańców Wielkopolskich.

W kwietniu planowane jest dokończenie konstrukcji jezdni, ułożenie pozostałych warstw asfaltowych, chodników i zjazdów oraz wysp rozdzielających na odcinku ulic Powstańców Wlkp.-rondo-ulica Kościelna.

Przypominamy, że zakończenie budowy nowego ronda w Margoninie wraz z wprowadzeniem stałej organizacji ruchu wyznaczono na maj.

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?