ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

decyzje i umowy

Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego z samorządowcami

W czwartek 11 marca Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, odwiedził gminę Buk, by omówić z samorządowcami inwestycje na drogach wojewódzkich.

Wraz z Tomaszem Łubińskim, Wicestarostą Poznańskim, Pawłem Adamem, Burmistrzem Buku i Pawłem Katarzyńskim, Dyrektorem WZDW, rozmawiali m.in. o wspólnym finansowaniu zaplanowanej na ten rok przebudowy skrzyżowania drogi nr 307 z ul. Grodziską na rondo. Wizytowali również rozbudowane w ubiegłym roku skrzyżowanie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307 w Niepruszewie oraz drogę wojewódzką nr 306, którą niebawem czeka kontynuacja rozbudowy na odcinku 12,3 km.

Przed nami bardzo duże, drogowe przedsięwzięcie na odcinku drogi nr 306 od Buku, przez Stęszew do drogi S5. Otrzymaliśmy na nie unijne dofinansowanie, a łączny koszt to ponad 40 mln zł – mówił w Buku Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego.

A Burmistrz Buku przypomniał, że Samorząd Województwa przez lata konsekwentnie dążył do realizacji tej inwestycji, choć nie obyło się bez problemów, gdy wykonawca wyłoniony w przetargu w 2017 r. zdecydował się rozwiązać umowę.

Dzisiejsza wizyta Pana Marszałka pokazuje, że wcześniejsze zobowiązania, mimo trudności, nadal obowiązują i jesteśmy w przededniu ich realizacji. To wzorowa współpraca między samorządami, która nie odbywa się tylko podczas takich wizyt, ale przede wszystkim w codziennej pracy – mówił Paweł Adam, Burmistrz Buku.

Wicemarszałek Wojciech Jankowiak podkreślał, że przejawem dobrej współpracy jest wspólna solidarna partycypacja trzech samorządów – Województwa Wielkopolskiego, Powiatu Poznańskiego i Gminy Buk – w kosztach zaplanowanej na ten rok przebudowy skrzyżowania ul. Jana Pawła II (drogi wojewódzkiej nr 307) z Gordziską na rondo. A Wicestarosta Tomasz Łubiński wskazał, że powiat zamierza również w tym roku wyremontować nawierzchnię drogi powiatowej, która dochodzi do planowanego ronda oraz wybudować na jej odcinku do miejscowości Szewce ścieżkę pieszo-rowerową.

Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego z samorządowcami Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego z samorządowcami Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego z samorządowcami Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego z samorządowcami

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306

W 2017 roku Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu rozpoczął rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 306. Z uwagi na lokalizację i natężenie ruchu ma ona strategiczne znaczenie dla poprawy warunków i bezpieczeństwa ruchu oraz dalszego rozwoju i rozbudowy sieci połączeń drogowych w regionie. Inwestycja jest realizowana w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ i współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Została podzielona na trzy zadania.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 od skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 431 w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Długość odcinka: 8,2 km.

Wartość zadania: 27,9 mln zł, w tym 22,8 mln zł udział UE.

Okres realizacji: 2017-2020.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 od Buku do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 – gmina Buk w systemie „buduj”.

Trwa postępowanie przetargowe, 1 marca br. nastąpiło otwarcie ofert. Wpłynęły cztery:

 • COLAS Polska Sp. z o.o. – 14,8 mln zł

 • POL-DRÓG DRAWSKO POMORSKIE S.A. – 15,4 mln zł

 • EUROVIA Polska S.A. – 17 mln zł

 • STRABAG Sp. z o.o. – 17,8 mln zł.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w ciągu 60 dni od otwarcia ofert. Długość odcinka: 3,7 km. Okres realizacji: 2021 – 2023.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 od Buku do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 – gmina Stęszew w systemie „buduj”.

Trwa postępowanie przetargowe, 1 marca br. nastąpiło otwarcie ofert. Wpłynęły cztery:

 • COLAS Polska Sp. z o.o. – 25,1 mln zł

 • STRABAG Sp. z o.o. – 28,8 mln zł

 • POL-DRÓG DRAWSKO POMORSKIE S.A. – 29,1 mln zł

 • EUROVIA Polska S.A. – 30,2 mln zł.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w ciągu 60 dni od otwarcia ofert. Długość odcinka: 8,6 km. Okres realizacji: 2021 – 2023.

Zakres prac obejmuje m.in.:

 • wzmocnienie i poszerzenie istniejącej konstrukcji nawierzchni

 • budowę chodników i ścieżek rowerowych

 • przebudowę i budowę przepustów, rowów, poboczy i zjazdów

 • przebudowę skrzyżowań z drogami publicznymi

 • budowę kanalizacji deszczowej

 • budowę elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, np. aktywnych znaków na wyspach

 • wykonanie oznakowania.

DW306 mapa

Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 307 z ul. Grodziską w Buku na rondo

Zadanie finansowane wspólnie w wysokości 1/3 wartości przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Powiat Poznański i Gminę Buk. Wartość kosztorysowa zadania: 5,5 mln zł. Planowane ogłoszenie przetargu:
II kwartał 2021 r. Inwestycja ma na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu drogowego.

Inne zadania zaplanowane na drogach wojewódzkich w powiecie poznańskim na 2021 r.

 • budowa mostu przez rz. Wartę wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 w Rogalinku, wartość zadania: 63,5 mln zł, termin realizacji: 2020 – 2022

 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 na odcinku Świątniki – Mieczewo, długość odcinka: 2,6 km, wartość zadania: 5,9 mln zł, termin realizacji: 2021 – 2022

 • remont nawierzchni jezdni na rondzie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 306 w Stęszewie, wartość zadania: 716,1 tys. zł

 • budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 196A w Szreniawie, wartość zadania:
  300 tys. zł

 • przeprogramowanie sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 430 w Mosinie, wartość zadania: 9 tys. zł.

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?