ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

postęp prac

Budowa obwodnicy Wronek

Trwa montaż belek wiaduktu nad linią kolejową. Równolegle prowadzona jest rozbiórka starej nawierzchni ulicy Lipowej, gdzie powstanie skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną.

Prace prowadzone są także w okolicach Marianowa – gdzie swój początek ma wroniecka obwodnica. Na głównym ciągu pracuje ciężki sprzęt i zaczęło się odhumusowanie terenu. Postępy prac przy budowie wronieckiej obwodnicy widać gołym okiem. Spójrzmy na taką perspektywę budowy.

Budowa obwodnicy Wronek Budowa obwodnicy Wronek Budowa obwodnicy Wronek
Budowa obwodnicy Wronek Budowa obwodnicy Wronek Budowa obwodnicy Wronek Budowa obwodnicy Wronek

Zdjęcia: Wojciech Waszak – Podróże WW

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?