ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

decyzje i umowy

Spotkanie w Przemęcie

Wojciech Jankowiak Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego wspólnie z Pawłem Katarzyńskim Dyrektorem WZDW w Poznaniu 10 marca gościli w gminie Przemęt. Spotkanie było okazją do rozmów o dalszej rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 305.

Przez powiat wolsztyński przebiega ponad 27 km drogi wojewódzkiej nr 305, która łączy województwa wielkopolskie, lubuskie, dolnośląskie. Ze względu na lokalizację i natężenie ruchu droga ta wymagała poprawy stanu technicznego, dostępności, a przez to – wzrostu bezpieczeństwa wszystkich jej użytkowników. Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu zaplanował rozbudowę drogi na odcinku o łącznej długości ponad 20 km od Solca w powiecie wolsztyńskim do granicy województwa wielkopolskiego w powiecie leszczyńskim. Inwestycja została podzielona na cztery etapy.

2 marca 2021 r. podpisano umowę na realizację ostatniego z nich – na odcinku o długości 1,7 km od Solca do mostu na Południowym Kanale Obry. Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+.

Uczestnicy spotkania podkreślali, że duże znaczenie przy tej inwestycji ma sprawna i ścisła współpraca samorządów.

– Cieszymy się, że rozbudowa drogi jest realizowana sukcesywnie, zgodnie z naszym planem. Przygotowania do realizacji zadań drogowych są czasochłonne i wymagają racjonalnego podejścia do tematu. Bardzo dobra współpraca z samorządem gminy jest kluczowa i znacząca – mówił Wojciech Jankowiak Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego.

Z kolei Janusz Frąckowiak wójt gminy Przemęt podkreślił, że partnerstwo przynosi same korzyści, a gmina dzięki rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 305 może się dalej rozwijać. – Każdej gminie życzyłbym tak dobrej współpracy i zrozumienia potrzeb naszych mieszkańców. Ta rozbudowa daje nam duże możliwości, za co dziękujemy – podkreślił.

Wartość: 6,8 mln zł, w tym dofinansowanie z UE w kwocie ponad 5,5 mln zł oraz budżetu państwa - około 240 tys zł.

Termin zakończenia inwestycji: październik 2022 r.

Wykonawca robót budowlanych: INFRAKOM KOŚCIAN.

Spotkanie w Przemęcie Spotkanie w Przemęcie

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?