ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

decyzje i umowy

Solec

We wtorek 2 marca WZDW podpisał umowę na rozbudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 305 od Solca do mostu na Południowym Kanale Obry w powiecie wolsztyńskim. Inwestycja zwieńczy rozpoczęty w 2017 roku, 4-etapowy projekt o łącznej długości 20 km od Solca w powiecie wolsztyńskim do granicy województwa wielkopolskiego w powiecie leszczyńskim.

Wykonawcą jest spółka INFRAKOM KOŚCIAN. Wartość zadania wynosi 6,8 mln zł, termin realizacji to 2022 rok.

Zakres robót na odcinku o długości 1,7 km to m.in.:

  • wzmocnienie lub wymiana i poszerzenie istniejącej nawierzchni
  • przebudowa skrzyżowania
  • budowa i przebudowa chodników
  • budowa i przebudowa ścieżki rowerowej
  • budowa ekranu akustycznego
  • budowa aktywnego oznakowania i wysp spowalniających
  • przebudowa zjazdów na posesje
  • budowa kanalizacji deszczowej
  • przebudowa przepustów.

Równolegle trwa również rozbudowa 8-kilometrowego odcinka drogi nr 305 od granicy powiatu leszczyńskiego do granicy województwa wielkopolskiego, która zakończy się w 2021 r.

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?