ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

decyzje i umowy

mapa

Podpisany we wrześniu 2019 roku List Intencyjny w sprawie budowy V etapu obwodnicy, dzisiaj ma już swój wymierny efekt. Plany sukcesywnie przekuwamy w czyny.

Na zlecenie Gminy Miejskiej Wągrowiec zostały przygotowane trzy warianty przebiegu obwodnicy, z których WZDW w Poznaniu – przyszły inwestor – wybrał jako preferowany wariant I.

Początek trasy został określony na dowiązaniu do istniejącej drogi wojewódzkiej nr 190 przed obszarem miasta, w sąsiedztwie linii energetycznej, gdzie projektowane jest rondo, natomiast koniec trasy zlokalizowano na dowiązaniu do istniejącego ronda z istniejącą obwodnicą Wągrowca (skrzyżowanie z drogami wojewódzką nr 241 i gminną).  Na całym odcinku wzdłuż projektowanej obwodnicy przewidziano budowę ścieżki pieszo-rowerowej. Kolejnym etapem będzie uzyskanie decyzji środowiskowej. Przewiduje się, że potrwa to do końca roku.

Więcej na ten temat można przeczytać w artykule: Znamy potencjalny przebieg V etapu obwodnicy Wągrowca.

List Intencyjny został podpisany 18 września 2019 roku.

mapa

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?