ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

zakończenie prac

Niepruszewo - rozbudowa skrzyżowania ul. Poznańska

10 grudnia zakończyła się rozbudowa skrzyżowania ulicy Poznańskiej (w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307) z ul. Leśną i Jodłową w Niepruszewie.

Zakres inwestycji objął budowę: nowego skrzyżowania wraz z sygnalizacją świetlną, chodników i kanalizacji deszczowej, przeniesienie zatoki autobusowej, przebudowę przepustu i linii oświetlenia drogowego, montaż aktywnych znaków poprawiających bezpieczeństwo. Powstał także lewoskręt z ulicy Poznańskiej w ulicę Jodłową z wyniesioną wyspą, która pozwoli pieszym na bezpieczne przejście drogi wojewódzkiej.

Wartość zadania wyniosła blisko 3 mln zł. Wykonawcą była firma Eurovia.

Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu zostanie uruchomiona po zainstalowaniu licznika przez operatora sieci energetycznej.

Niepruszewo - rozbudowa skrzyżowania ul. Poznańska Niepruszewo - rozbudowa skrzyżowania ul. Poznańska Niepruszewo - rozbudowa skrzyżowania ul. Poznańska Niepruszewo - rozbudowa skrzyżowania ul. Poznańska Niepruszewo - rozbudowa skrzyżowania ul. Poznańska

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?