ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

zakończenie prac

ulica Śremska w Czempiniu

Przy drodze wojewódzkiej nr 310 na odcinku około 750 metrów ułożono nową nawierzchnię drogi, nową nawierzchnię chodnika i zjazdów do posesji, wyregulowano wysokość istniejących studni kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz studzienek telekomunikacyjnych. Odtworzono również oznakowania pionowe i poziome.

Prace rozpoczęły się w październiku, a zakończyły 30 listopada. Wartość umowy to ponad 820 tysięcy złotych.

ulica Śremska w Czempiniu ulica Śremska w Czempiniu ulica Śremska w Czempiniu ulica Śremska w Czempiniu ulica Śremska w Czempiniu

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?