ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

zakończenie prac

Dobiegła końca rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 242 o długości 4,1 km na odcinku Wyrzysk-Osiek nad Notecią w powiecie pilskim. Inwestycja, realizowana w systemie „buduj”, trwała od listopada 2018 roku.

Pierwsze roboty bitumiczne i brukarskie rozpoczęły się w połowie kwietnia 2019 roku. Łączny koszt rozbudowy to 28,3 mln złotych, a unijne dofinansowanie wynosi ponad 20 mln. Wykonano: skrzyżowania, zjazdy, zatoki postojowe i autobusowe, ścieżkę rowerową i chodnik, kanalizację deszczową, zamontowano elementy bezpieczeństwa ruchu takie jak bariery ochronne czy balustrady. Wykonawcą była spółka Budimex.

- Realizacje takich inwestycji to przede wszystkim poprawa jakości życia mieszkańców. Na odcinku ponad czterech kilometrów mamy ścieżkę rowerową, chodnik, zatoki autobusowe i postojowe, bariery ochronne, więc tym samym zwiększyliśmy bezpieczeństwo kierowców, jak i pieszych. Cieszy fakt, że zadania, które realizujemy na drogach w województwie wielkopolskim współfinansowane są w ramach naszego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, co jest szansą na rozwój całego regionu i lokalnych społeczności. To jest kolejna już inwestycja zakończona w tym roku z sukcesem – mówi Marek Woźniak Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Z kolei Wojciech Jankowiak Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego zaznacza, że zrealizowana inwestycja na drodze wojewódzkiej nr 242 to kontynuacja planu kompleksowej rozbudowy.

- W 2017 roku zakończono prace w samym Wyrzysku, a teraz po trzech latach oddajemy mieszkańcom kolejne cztery kilometry. Realizacja zadania przebiegła bardzo sprawnie. Cieszę się, że tego rodzaju inwestycje poprawiają jakość ważnych w skali całego województwa ciągów komunikacyjnych, a ponadto przynoszą korzyść lokalnym społecznościom. Przede wszystkim jest bezpiecznie dla wszystkich użytkowników ruchu. Na pewno takim efektem możemy się pochwalić.

Dodajmy, że w latach 2016-2017 również w ramach WRPO 2014+ rozbudowany został odcinek w samym Wyrzysku o długości ponad 2,1 km. Koszt tej inwestycji wyniósł ponad 7,2 mln złotych. Z kolei w „Planie Transportowym dla województwa wielkopolskiego w perspektywie 2030 roku” nad którym obecnie trwają prace, planuje się ująć rozbudowę drogi na odcinku Wyrzysk – przejście DK10 o długości blisko 2,7 km. Wartość szacunkowa tego zadania to ponad 10 mln złotych.

DW 242 DW 242 DW 242
DW 242 DW 242 DW 242
DW 242 DW 242 DW 242
DW 242 DW 242 DW 242 DW 242

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?