ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

postęp prac

Prace palowe w Rogalinku

Wyjazd techniczny do Rogalinka, to dla naszych inżynierów możliwość obserwacji robót palowych pod podpory nowego mostu. Działania przy realizacji tej inwestycji są bardzo dynamiczne. Jak zapewnia wykonawca, do końca roku zostaną zakończone wszystkie prace związane z fundamentowaniem, czyli w nowy 2021 rok wejdziemy już z poziomu powierzchni.

Prace palowe w Rogalinku Prace palowe w Rogalinku Prace palowe w Rogalinku Prace palowe w Rogalinku Prace palowe w Rogalinku
Prace palowe w Rogalinku Prace palowe w Rogalinku Prace palowe w Rogalinku Prace palowe w Rogalinku Prace palowe w Rogalinku

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?