ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

postęp prac

Rozerwane zostały już warstwy konstrukcyjne nawierzchni oraz zdemontowano wyposażenie przęseł.

W dalszej kolejności most został pocięty w taki sposób, aby możliwe było wydzielenie kolejnych belek i ich demontaż. Demontaż belek przęsła znajdującego się nad nurtem rzeki zostanie przeprowadzony dźwigiem, a zdemontowane belki będą złożone na brzegu w celu dalszej utylizacji. Następnie, po zdemontowaniu przęseł nastąpi rozbiórka filarów oraz przyczółków wraz z uporządkowaniem terenów przyległych zajętych pod inwestycję.

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?