ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

postęp prac

Trzcianka DW 178

Bardzo sprawnie przebiega budowa, nowej tymczasowej drogi.

W tym tygodniu realizacja zadania wchodzi w kluczowy etap. Na nowej drodze, tzw. "bypassie" o długości blisko 200 metrów układane są kolejne warstwy nawierzchni jezdni. Realizacja tego zadania jest niezbędna ze względu na postępującą degradację nasypu, co jest realnym niebezpieczeństwem dla kierowców.

Trzcianka DW 178 Trzcianka DW 178 Trzcianka DW 178 Trzcianka DW 178
Trzcianka DW 178 Trzcianka DW 178 Trzcianka DW 178 Trzcianka DW 178
Trzcianka DW 178 Trzcianka DW 178 Trzcianka DW 178 Trzcianka DW 178
Trzcianka DW 178 Trzcianka DW 178 Trzcianka DW 178 Trzcianka DW 178

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?