ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

postęp prac

Remont wiaduktu w Gnieźnie

Od poniedziałku 5 października udostępnione dla mieszkańców będą dwie kładki - nad bocznicą i nad torami.

Wykonane zostały już próbne obciążenia kładek z pozytywnym rezultatem. W najbliższych dniach zostanie również sfrezowana cała nawierzchnia na wiadukcie. Trwa rozbiórka  elementów konstrukcji betonowych. Prowadzone są prace pod montaż podpór pod obiektem. Wykonawca remontu na początek listopada planuje przesunięcie konstrukcji wiaduktu, aby rozpocząć kolejny etap prac remontowych. Wszystkie działania przebiegają zgodnie z harmonogramem.

Remont wiaduktu w Gnieźnie Remont wiaduktu w Gnieźnie Remont wiaduktu w Gnieźnie
Remont wiaduktu w Gnieźnie Remont wiaduktu w Gnieźnie Remont wiaduktu w Gnieźnie
Remont wiaduktu w Gnieźnie Remont wiaduktu w Gnieźnie Remont wiaduktu w Gnieźnie

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?