ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

zakończenie prac

Droga wojewódzka nr 188

Kompleksowy remont drogi wojewódzkiej nr 188 od ulicy Złotowskiej do Zakrzewa już wykonany. Mamy ponad 2 kilometry nowej nawierzchni z poszerzoną jezdnią.

Kierowcom życzymy szerokiej i bezpiecznej drogi!

Droga wojewódzka nr 188 Droga wojewódzka nr 188 Droga wojewódzka nr 188

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?