ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

postęp prac

Inwestycja w Babiaku (DW 263)

Prace przy przebudowie drogi wojewódzkiej trwają już od blisko miesiąca.

Zakres inwestycji to: przebudowa istniejących chodników, budowa ścieżki rowerowej, chodnika oraz zatok autobusowych. Nowa nawierzchnia zostanie wykonana na długości około 220 metrów. Zakończono już budowę kanalizacji deszczowej. Trwa układanie krawężników oraz kostki brukowej na chodniku i ścieżce rowerowej. Gotowa jest także betonowa podbudowa na zatoce autobusowej. Wszystkie prace zgodnie z umową mają się zakończyć do połowy października. Koszt realizacji tej inwestycji to ponad 1,2 mln złotych.

Prace przy przebudowie drogi wojewódzkiej Prace przy przebudowie drogi wojewódzkiej

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?