ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

postęp prac

budowa obwodnicy Wronek

Kolejny tydzień prac i kolejne znaczące postępy w budowie obwodnicy. Inwestycja wchodzi w bardzo ważny etap.

Roboty koncentrują się teraz przy Warcie. Trwa wbijanie pali prefabrykowanych o łącznej długości czterech kilometrów - to prace fundamentowe pod konstrukcję nowego mostu. Z kolei na głównym ciągu, na długości ok. 1,2 km wykonano podbudowę bitumiczną i wiążącą. Warstwa wiążąca wykonana została również na drogach dojazdowych. Na dojeździe do wiaduktu nad linią kolejową trwa budowa nasypu. Równocześnie prowadzone są działania związane z przebudową linii niskiego i średniego napięcia wraz z usuwaniem kolizji wodociągowej. Przy głównym rondzie w ciągu ulicy Mickiewicza kontynuowane są prace brukarskie - układanie pierścienia ronda z krawężnika kamiennego.

budowa obwodnicy Wronek budowa obwodnicy Wronek budowa obwodnicy Wronek budowa obwodnicy Wronek
budowa obwodnicy Wronek budowa obwodnicy Wronek budowa obwodnicy Wronek budowa obwodnicy Wronek
budowa obwodnicy Wronek budowa obwodnicy Wronek budowa obwodnicy Wronek budowa obwodnicy Wronek

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?