ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

postęp prac

rozbudowa skrzyżowania w Niepruszewie

Prace przy realizacji tej inwestycji, na skrzyżowaniu ulic Poznańskiej z ul. Leśną i Jodłową trwają już od ponad miesiąca. Co dzieje się teraz?

Trwa układanie nawierzchni zatoki autobusowej z kostki granitowej. Kontynuowane są także roboty przy budowie przepustu aż do rowu melioracyjnego. Przystąpiono do wykonania podbudowy poszerzenia z kruszywa łamanego-wlot na skrzyżowanie od strony Buku. Zlikwidowano również kolizje energetyczne i telekomunikacyjne. W kolejnym etapie wydłużony zostanie przepust po przeciwnej stronie drogi wojewódzkiej. Następnie prace skoncentrują się na likwidacji kolizji gazowych i wykonaniu nawierzchni ulicy Jodłowej. Po zakończeniu budowy zatoki autobusowej, skrócony zostanie również odcinek ruchu wahadłowego.

rozbudowa skrzyżowania w Niepruszewie rozbudowa skrzyżowania w Niepruszewierozbudowa skrzyżowania w Niepruszewie

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?