ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

zakończenie prac

otwarcie nowej drogi

W gminie Kościan zakończyła się realizacja inwestycji pod nazwą „Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 308 na odcinku Bonikowo do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 w systemie zaprojektuj i wybuduj”.

W poniedziałek 8 czerwca z udziałem Wicemarszałka Wojciecha Jankowiaka, Pawła Katarzyńskiego Dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, przedstawicieli gminy Kościan, miasta oraz powiatu odbyło się spotkanie podsumowujące tę inwestycję. Otwarcie nowej drogi przyciągnęło również wielu dziennikarzy i mieszkańców. Zakres prac obejmował: budowę nowego odcinka drogi o długości blisko 800 metrów, budowę ronda, ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych, zjazdów i przepustów. Ustawione zostały również stalowe bariery ochronne, a także oświetlenie drogowe. Inwestycja była finansowana z budżetu samorządu Województwa Wielkopolskiego.Całkowita wartość to blisko 6 mln złotych. Wykonawcą była firma Budimex.

Fotoreportaż

Nowa droga z Bonikowa do skrzyżowania z S5Nowa droga z Bonikowa do skrzyżowania z S5

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?