ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

rozpoczęcie prac

Inwestycja w Niepruszewie

W przyszłym tygodniu rozpocznie się rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 307 – ulicy Poznańskiej z ulicami Leśną i Jodłową w Niepruszewie.

Inwestycja zakłada budowę nowego skrzyżowania wraz z sygnalizacją świetlną, budowę chodników, kanalizacji deszczowej, przeniesienie zatoki autobusowej, przebudowę przepustu, linii oświetlenia drogowego, montaż aktywnych znaków poprawiających bezpieczeństwo. Powstanie także lewoskręt z ulicy Poznańskiej w ulicę Jodłową z wyniesioną wyspą, która pozwoli pieszym na bezpieczne przejście drogi wojewódzkiej. Wartość kontraktu to blisko 3 mln złotych. Zadanie ma zakończyć się do końca tego roku. Wykonawcą jest firma Eurovia.

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?