ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

postęp prac

Powstaje nowy chodnik w Jerce

W ramach przebudowy drogi wojewódzkiej nr 432, na długości blisko 500 metrów trwa budowa nowego chodnika z brukowej kostki betonowej. Zakres prac obejmuje: poszerzenie pasa ruchu jedni do którego przylega chodnik do 3,5 metrów, budowę zjazdów na terenie przyległych posesji.

Termin zakończenia robót mija w lipcu tego roku. Wartość umowy opiewa na ponad 500 tysięcy złotych.

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?