ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

postęp prac

Remont ulicy Bolesława Chrobrego w Szamotułach

W ramach inwestycji rozebrano starą nawierzchnię bitumiczną i wykonano nową podbudowę. Trwają prace związane z odwodnieniem tj. przyłączeniem przykanalików do istniejących studni, a także roboty brukarskie czyli ustawienie krawężników i obrzeży betonowych. Wykonawca rozpoczął również układanie nowej nawierzchni na chodnikach i zjazdach indywidualnych.

Pisaliśmy wcześniej o szczegółach tej inwestycji.

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?