ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

postęp prac

budowa chodnika

Na długości blisko 220 metrów, po lewej stronie budowany jest chodnik. Inwestycja zakłada również ułożenie nowej nawierzchni na odcinku około 130 metrów, wykonanie zjazdów, odwodnienie terenu, regulację rowu po stronie prawej.

Wartość kontraktu to blisko 660 tysięcy złotych. Wszystkie prace mają się zakończyć do końca lipca br. Dodajmy, że inwestycja jest trzecim etapem kontynuacji rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 471 Opatówek-Rzymsko.

budowa chodnikabudowa chodnika

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?