ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

rozpoczęcie prac

Dzisiaj rozpoczęły się prace przy rozbiórce istniejącego mostu w miejscowości Konarskie w Gminie Książ Wielkopolski przy drodze wojewódzkiej nr 436.

Inwestycja polega na budowie nowego żelbetowego przepustu dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji obiektu, przy zakładanych obciążeniach klasy A, tj. nośność 50 ton. Wartość kontraktu to blisko milion złotych. Zgodnie z umową inwestycja ma się zakończyć w sierpniu tego roku.

Wprowadzona została nowa organizacja ruchu:

  • Dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony – objazd prowadzi drogą wojewódzką nr 434 Śrem-Dolsk oraz drogą powiatową Dolsk-Książ Wielkopolski.
  • Dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony – objazd został wyznaczony przez Dolsk-Jaraczewo-Jarocin-Klęka-Książ Wielkopolski.

DW436 - organizacja ruchu

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?