ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

inne

Znak aktywny

W celu poprawy bezpieczeństwa, nowy znak aktywny o zmiennej treści został zamontowany przy drodze wojewódzkiej nr 182 na odcinku Dębe-Czarnków. To właśnie tutaj przy stromym zjeździe nagminnie odnotowywano przekraczanie prędkości przez kierowców.

W czasie gdy nie występują opady deszczu lub śniegu, a nawierzchnia jest sucha, na tarczy znaku wyświetlany jest wyłącznie pulsujący znak nakazujący ograniczenie prędkości. Z kolei gdy nawierzchnia jest mokra, automatycznie uruchamia się znak pulsujący "śliska jezdnia" z tabliczką "ślisko". Znak ma za zadanie pomóc w zachowaniu bezpieczeństwa oraz uniknięciu wielu kolizji i wypadków.

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?