ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

zakończenie prac

Przebudowa ulicy Poznańskiej w Babiaku (DW 263)

Nową nawierzchnię ułożono na długości blisko 700 metrów. Zadanie objęło również: przebudowę chodników po lewej stronie, wykonanie chodnika ze ścieżką rowerową po stronie prawej, remont zjazdów, regulację odwodnienia, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. Inwestycja kosztowała blisko 2 miliony złotych. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A. ul. Toruńska w Kole.

Ulica Poznańska w Babiaku po przebudowie Ulica Poznańska w Babiaku po przebudowie Ulica Poznańska w Babiaku po przebudowie
Ulica Poznańska w Babiaku po przebudowie Ulica Poznańska w Babiaku po przebudowie

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?